Ado.Net Disconnected mimari ve Dataset DataAdapter DataTable nesneleri

Ado.net (ActiveX Data objects), Microsoft .net platformunun özelliklerini destekleyen bir veri erişim teknolojisidir. AdoNet  .Net teknolojisiyle geliştirilen uygulamaların veritabanı bağlantısı için kullanılan bir sistemdir. Veritabanında yapılan insert,delete,update vb. tüm işlemlerin yapılmasını sağlayan nesneler sunar. Bu veritabanları MS SQL, Access, Oracle yada  MySQL olabilir.

Ado.net te disconnect ve connected mimari ile çalışabilirsiniz. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz.

Disconnected Mimari

Veritabanına sürekli bağlı olmadan veriler üzerinde değişiklikler yapma imakın sunar. Veritabanının uygulama içinde bir kopyasını oluşturulur ve veriler üzerinde gerekli değişiklikler yapılır yada yeni veriler eklenir  , daha sonra bu değişiklikler Database'de gerçekleştirilir. Bunu sağlayan nesneler Dataset, DataAdapter, DataTable lardır.

Connected Mimari

Veritabanı ile yapılacak her işlemde bir connection nesnesi üzerinden Database'e bağlandıktan sonra veriler üzerindeki değişiklikleri yapabiliriz. Eğer uygulamamızda sürekli Database'e gidip gelmemiz gerekiyorsa her defasında bir bağlantı açıp, veritabanına gidip işlemlerimizi bu şekilde yapmamız gerekecektir. 

Ado.net Nesnelerini Uygulamamızda kullanabilmemiz için temel olarak System.Data namespace'ini çalışacağımız sayfalara eklememiz yeterlidir. Eğer çalışacağımız veritabanı SQL ise System.Data.SqlClient namespace'ni daha özel olarak kullanabiliriz.

Ado.net nesnelerine genel olarak bakacak olursak Connection nesnesi,Command nesnesi,DataReader nesnesi, DataSet,DataAdapter,DataTable nesneleri barındırır. Bugün için disconnect mimaride kullanılan Dataset DataAdapter DataTable nesnelerini inceleyeceğiz.

DataSet ve DataTable

Veritabanının uygulamadaki(ADO.NET) bir kopyasıdır. Yani nasıl Sql de bir veritabanımız var,içinde tablolar vb. bulunmakta, DataSet'te uygulama içindeki veritabanımıza karşılık gelir. DataSet içerisindede aynı Databasedeki tablolar gibi DataTable'larımız bulunmaktadır.

DataAdapter

Uygulama ile Veritabanı arasında bağlantı görevi görür. Veritabanına bağlanırken bağlantıyı otomatik olarak açar, Sorguyu veritabanına iletir ,işler ve dönen sonucu uygulamaya getirir ve bağlantıyı otomatik olarak kapatır.

Genel Mimari Görüntüsü :

Yorumlar