ORA-01830 date format picture ends before converting entire input string hatası

Bu durumla genel olarak, veritabanında DATETIME olarak tanımladığımız değişkeni , VARCHAR2 gelen bir değişkene eşitlemeye çalışırken karşılaştım. String bir ifadeyle DATE bir ifadenin formatlarının uygun olmamasından kaynaklı ORA-01830 hatasını aldım.

Örneğin , aşağıdaki örneğe bakacak olursak , to_date fonksiyonu içinde belirlenen format dışında bir stringle karşılaştığımda bu hatayı alıyorum. Aşağıdaki sorguyu oracle üzerinde çalıştırırsanız aynı hatayı görebilirsiniz. (ORA-01830 date format picture ends before converting entire input string) . Veritabanınıza ulaşmak isteyen bir client uygulamanız varsada string date uyuşmazlığı sonucunda aynı hatayı görebilirsiniz

select to_date('2020-01-16T00:00:00+03:00','yyyy-mm-dd') from dual ;

Bu yüzden conversion işlemlerine dikkat etmek gerekiyor.

Yorumlar